Tansanian luterilaisen kirkon sosiaalisen vastuun kehittämisohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.01.2013

Tansanian luterilaisen kirkon sosiaalisen vastuun kehittämisohjelma

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon (ELCT-ECD) kapasiteetin vahvistaminen, jotta se pystyisi vastaamaan kaupunkialueiden köyhän ja syrjäytyneen väestön sosiaalisiin haasteisiin Dar es Salaamissa ja rannikkoseudulla. Hankkeessa vahvistetaan ELCT-ECD:n tietoisuutta ja kapasiteettia osallistavan yhteisöjen voimaannuttamisen saralla, mobilisoidaan ja voimaannutetaan valittuja kaupunkien yhteisöjä sekä luodaan vuoropuhelua ja verkostoja kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välille. Vaikka suurin osa Tansania köyhästä väestöstä asuu maaseudulla, kaupungistuminen jatkuu ja maaseudun köyhyys heijastuu myös kaupunkeihin, joissa maalta muuttaneiden ei välttämättä ole helppo hankkia toimeentuloa. Osallistavien oikeusperustaisuudesta lähtevien yhteisöhankkeiden avulla pyritään köyhän kaupunkiväestön olojen parantamiseen.

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235712

Tunnus

UHA2011-007887

Sivua muokattu

10.01.2013