Limatambon maaseudun kehittämisprojekti
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Limatambon maaseudun kehittämisprojekti

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Andien maaseudun alkuperäiskansan elinoloja ja vähentää köyhyyttä. Tähän pyritään koulutuksen, ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, kestävän ympäristön suojelun, kyläläisten talkootoiminnan, perhesiteiden parantamisen ja nuorten osallistumisen avulla. Alueen suurimmat ongelmat ovat köyhyys, luonnonvarojen tuhoutuminen sekä osallistuvan demokratian puutteellisuus. Valtio on ollut kyvytön turvaamaan perustarpeita alueen asukkaille. Koulun keskeyttäminen on yleistä ja terveyspalvelujen järjestäminen on ollut hankalaa vaikeiden kulkuyhteyksien takia. Alueen ongelmia ovat myös mm maataloustuotannon alhainen taso, alkoholismi, perheväkivalta ja vesi- ja viemäriverkoston puutteellisuus. SUHE:lla ja Casa del Aguilalla on ollut alueella yhteishanke 2003–2005, jonka avulla kehitettiin Río Blanco-koulua ja rakennettiin pieni terveysasema.

Kohdemaa

Peru

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 31%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 33%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 36%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suur-Helsingin seurakuntayhteisö ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

45408603

Tunnus

UHA2011-007427

Sivua muokattu

22.08.2013