UNCTAD tutkimus- ja teknisen avun rahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.11.2012

UNCTAD tutkimus- ja teknisen avun rahasto

Kuvaus

Auttaa kehitysmaita monipuolisella tavalla integroitumaan maailmantalouteen ja kauppaan. UNCTAD tukee kehitysmaita monipuolisella tavalla kauppa- ja kehityskysymyksissä. UNCTAD:in päätehtävät voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) keskustelufoorumi hallitusten välisissä neuvotteluissa; 2) tutkimus, politiikan analysointi sekä tilastointi; sekä 3) tekninen apu. UNCTAD:n on vuosikymmenten aikana profiloitunut kehitysmaiden äänitorvena kauppa ja kehitys -kysymyksissä.

Rahoituspäätös  30.11.2012

890 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 33%
  • Monenkeskiset kauppaneuvottelut 17%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 50%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800108

Tunnus

UHA2011-006996

Sivua muokattu

05.08.2013