International Trade Centre
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.02.2013

International Trade Centre

Kuvaus

Kansainvälinen kauppakeskus (International Trade Centre, ITC) perustettiin vuonna 1964. Se on UNCTAD:n (YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi) ja WTO:n (World Trade Organization) yhteinen teknisen avun järjestö, jonka tavoitteena on edistää kehitysmaiden integroitumista maailmantalouteen vahvistamalla niiden kauppakapasiteettia tarjoamalla teknistä apua ja koulutusta. ITC:n fokus on viime vuosina siitynyt entisestään Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin maihin. ITC mottona on "Export Impact for Good". Järjestön vahvuus suhteessa muihin kansainvälisiin järjestöihin on sen keskittyminen yksityisen sektorin (etenkin pk-sektorin) kehittämiseen. ITC:tä voidaan myös pitää keskeisenä kansainvälisen Aid for Trade -aloitteen toteuttajana ja se on yksi kuudesta EIF-järjestöstä (Enhanced Integrated Framework). ITC evaluoitiin viimeksi vuonna 2005 ja järjestöä on sen jälkeen uudistettu: strategiaa ja organisaatiota on virtaviivaistettu, moderneja johtamisen työkaluja on otettu käyttöön (ml. results-based management) ja ITC:n tunnettuutta ja näkyvyyttä on vahvistettu. Järjestö on tarkoitus evaluoida talvella 2013 ennen pääjohtajan kesällä 2013 tapahtuvaa vaihtumista. Tämän esityksen mukaan ITC:lle myönnettäisiin viisi (5) miljoonaa euroa vuoden 2012-13 maittain kohdentamattomista kehitysyhteistyömäärärahoista. Tuki jakautuisi seuraavasti: 4.9 MEUR yleistukea ja 100,000 euroa ITC:n evaluointiin.

Rahoituspäätös  19.02.2013

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Kv kauppakeskus

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800109

Tunnus

UHA2011-006995

Sivua muokattu

19.09.2013