KV.RAH.LAIT/EITI, Extractive Industries Transparency Initiative
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2014

KV.RAH.LAIT/EITI, Extractive Industries Transparency Initiative

Kuvaus

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) on v.2003 perustettu globaali läpinäkyvän toimintatavan standardi luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa. EITIn toimijoina ovat hallitukset, öljy-, kaasu- ja kaivannaisteollisuudessa toimivat yritykset sekä riippumaton kansalaisyhteiskunta. Toiminta tapahtuu maatasolla kansallisissa EITI-ryhmissä (Multi Stakeholder Group, MSG), kun taas standardin noudattamista, tulosten globaalia yhteenvetoa ja raportointia sekä aloitteen kehittämistä ohjaa kansainvälinen johtokunta. Suomi liittyi EITIin v. 2009 ja on rahoittanut tähän mennessä EITIä 1,3 miljoonalla eurolla: Maailmanpankin EITI Multi Donor Trust Fundia MDTF (800 000 eurolla) että EITI -sihteeristöä (500 000 eurolla). Valmisteilla on Maailmanpankin uusi Multi Donor Trust Fund for Extractives Global Practice Support (EGPS), jota Suomi aikoo rahoittaa 2 milj. eurolla. Suomi on kv-johtokunnan jäsen Norjan jälkeen kesäkuun 2014 alusta lukien yhden vuoden ajan. Suomen johtokuntaryhmään kuuluvat Pohjoismaat (Norja, Ruotsi ja Tanska), UK, Espanja ja Belgia. Aloitteeseen kuuluu 48 EITIä toteuttavaa maata (implementing countries), joista 31 on ns. EITI-kelpoisia (EITI compliant) maita ja 17 maata, jotka on hyväksytty ehdokasmaiksi (candidate countries), 35 maata on laatinut EITI-raportin ja yhteensä ne käsittelevät 207 tilivuotta. EITI-maista 24 on Afrikan valtioita ja 23 kuuluu hauraiden maiden ryhmään. EITIn toiminta on ollut menestys. Se on luonut toiminnallaan uudenlaisen avoimen ilmapiirin sektorin toimintaan ja laajemminkin.

Lisätietoa

www.eiti.org

Rahoituspäätös  18.12.2014

2 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

  • Maailmanpankkiryhmä
  • Extractive Industries Transparency Initiative International Secretariat

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700177

Tunnus

UHA2011-006513

Sivua muokattu

01.12.2015