Kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen maa- ja kv. neuvottelut
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2012

Kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen maa- ja kv. neuvottelut

Kuvaus

South Centre on kehitysmaiden hallitusten perustama keskeinen think-tank globaalikysymyksissä (ml. ilmastonmuutos). SC:n hankkeen (Enhancing the Capacity of Developing Countries to Undertake Climate Related National Actions and to Engage in Global Climate Change and Sustainable Development Processes and Discussions) tavoite on kasvattaa kehitysmaiden toimintavalmiuksia ilmastokysymyksissä Kansallisten ilmastotoimien suunnittelun ja toteutuksen tehostamisen ohella hanke edistää etelä-etelä ja pohjois-etelä dialogia kansainväliseen ilmastopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hanke on Suomen ja EU:n ilmastopolitiikan kannalta kiinnostava ja avaa uusia dialogimahdollisuuksia. UM on tukenut hankkeen ensimmäistä vaihetta 200 000 eurolla. Hankkeen toinen vaihe tähtää vuonna 2011 aloitetun hankkeen loppuunsaattamiseen. Ilmastonmuutos on tullut korostetusti SC:n työohjelmaan UNFCCC:n Balin osapuolikokouksen (vuonna 2007) valmisteluista lähtien. Siitä lähtien SC on myös osallistunut kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin IGO:n statuksella. Hanke kuvastaa SC:n pyrkimystä systematisoida sen työtä näissä kysymyksissä ja kehittää itselleen tehtäviä, joilla se voi tuoda lisäarvoa kehitysmaiden hallitusten (yhteis)toimintaan ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Rahoituspäätös  12.12.2012

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

South Centre

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89860201

Tunnus

UHA2011-007838

Sivua muokattu

14.12.2012