Mineraali- ja lannoitefosfaattivarojen arviointi viljelymaan laadun parantamiseksi Etiopiassa, toinen vaihe
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2015

Mineraali- ja lannoitefosfaattivarojen arviointi viljelymaan laadun parantamiseksi Etiopiassa, toinen vaihe

Kuvaus

IKI-hankkeen tarkoituksena on parantaa ruokaturvaa kehittämällä yhteistyöinstituutioden kapasiteettia kerätä tietoa mineraali- ja maaperäresursseista, jotta viljelymaan tuottoa saataisiin nostettua. Erityishuomio on kalkkikivivarantojen hyödyntämisessä, sillä happaman vilejymaan kalkitseminen voi nostaa sen tuotantoa huomattavasti. Hanke haluaa toimia myös siltana kaupallisen toiminnan lisäämiseen: Sen avulla pyritään saamaan toimijoita kinnostumaan kalkin kaupallisesta tuotannosta Etiopiasssa. Hankkeella on 6 tulostavoittetta: 1. Yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman valmistuminen liittyen yhteistyökumppaneiden kapasiteetin kehittämiseen ja hankkeessa tehtävään tutkimustyöhön 2. Etiopian GTK:n kehittynyt kapasiteetti liittyen geoinformaation kartoitukseen ja dokumentointiin, 3. Oromian alueen maataloustutkimusinstituutin parantunut kapasiteetti happamien maiden hoidossa 4. Kalkin tuotannon kehittämisen tarjoamista mahdollisuuksista on tiedotettu oleellisille osapuolille 5. Maatalouden neuvontapalvelut ovat parantuneet ja 6. Projektin tuloksista on tiedotettu keskeisille tahoille. Hankkeen toteutuksesta vastaa GTK. Myös LUKEn asiantuntijoita on mukana hankkeessa. Hankkeseen liittyvät kenttätyöt toteutetaan Oromian alueella. Hankkeen budjetti on 700 00 euroa, josta 2016: 250 000 euroa, 2017: 250 000 euroa ja 2018: 200 000 euroa. Hanke on toinen vaihe vuosina 2014-2015 toteutettua hanketta. Etiopia kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC).

Rahoituspäätös  07.12.2015

700 000 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maataloustutkimus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Geologian tutkimuskeskus

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816858

Tunnus

UHA2015-025155

Sivua muokattu

11.12.2015