Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle, 2-vaihe
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2015

Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle, 2-vaihe

Kuvaus

Nepalin opetussektorin sektoriohjelma SSDP (School Sector Development Plan) on jatkoa Nepalin opetussektorin ensimmäiselle sektoriohjelmalle SSRP, jota Suomi tukee vuosina 2009-2016. SSRP:n tärkeimmät saavutukset olivat kouluun pääsyn merkittävä lisääntyminen, sukupuolen tasa-arvon täyttyminen, lukutaidottomuuden väheneminen, luokkakoon pieneneminen ja koulutettujen opettajien määrän kasvaminen. Heinäkuussa 2016 käynnistyvä SSDP-ohjelma perustuu ensimmäisen vaiheen tuloksiin, ja jatkuvuuden takia myös tulostavoitteet pysyvät pitkälti ennallaan. SSDP-ohjelmassa painopiste siirtyy kuitenkin vahvemmin opetuksen laadun, tasavertaisen osallistumisen ja oppimistulosten parantamiseen. Entistä selkeämmin liitetään myös maksatukset saavutettuihin tuloksiin. Ohjelman tavoitteet jakaantuvat neljään osa-alueeseen: opetuksen tasavertaisuus, laatu, tehokkuus ja relevanssi. Tähän liittyviä tavoitteita pyritään saavuttamaan jokaisella koulutusasteella: esi-, perus ja toisen asteen opetuksessa sekä elinikäisessä oppimisessa. Ohjelma pyrkii varmistamaan, että kaikilla oppilailla Nepalissa on tasavertaiset mahdollisuudet saada tasokasta koulutusta. Ohjelman tavoitteena on myös tehostaa Nepalin koulutusjärjestelmän hallintoa. Lopulliset höydynsaajat ovat Nepalin noin 7,3 miljoonaa koululaista ja lähes 29 000 valtion koulua Nepalin opetusministeriö toimeenpanee ohjelmaa ja Nepal rahoittaa vähintään 80% sen budjetista. Muut ohjelmaa rahoittavat avunantajat ovat ainakin Aasian kehityspankki, Australia, EU, Maailmanpankki, Norja, UNICEF ja Global Partnership for Education. Suomen rahoitusosuudeksi esitetään 20 MEUR vuosille 2016-2020.

Rahoituspäätös  14.12.2015

20 000 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014251

Tunnus

UHA2015-025165

Sivua muokattu

21.12.2015