EU/Nepalin nuoret tasa-arvon puolesta - Mobilizing Youth for Gender Equality in Politics
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2012

EU/Nepalin nuoret tasa-arvon puolesta - Mobilizing Youth for Gender Equality in Politics

Kuvaus

Nepalin haurasta demokratiaa varjostaa syvään juurtunut epätasa-arvo. Maan poliittinen elämä on rajoittunut pitkälti vain vanhempien, korkeakastisten miesten pelikentäksi. Vaikka 2008 vaalien suhteellinen vaalitapa toi ennätysmäärän naisia ja etnisten vähemmistöryhmien edustajia perustuslakia säätävään kokoukseen, on naisten todellinen sananvalta maan päätöksenteossa yhä lähes olematonta. Keskeinen ongelma on puolueiden sisäisen demokratian puute. Toisaalta vähäinen kokemus ja tietopohja poliittisesta toiminnasta, verkostojen sekä vertaistuen puute antavat naisille heikot kantimet saada äänensä kuuluviin. Puolueet ovat naisten poliittisen osallistumisen portinvartijoita, ja esimerkiksi puolueiden nuoriso- ja opiskelijasiivet ovat tärkeä ponnahduslauta politiikkaan. Se, miten sukupuolten välinen tasa-arvo näyttäytyy nuorisopolitiikassa ja järjestöt sitoutuvat ajamaan tasa-arvoa toiminnassaan, on näin keskeinen tekijä tulevaisuuden muutoksen aikaansaamiseksi. Demon EU-rahoitteinen hanke ”Nuoret tasa-arvon puolesta” pyrkii vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Hankkeen lähtökohtana on, että tasa-arvon vahvistuminen poliittisissa prosesseissa edistää kestävää rauhaa ja demokratiaa. Hankkeen päätavoitteena on tukea moniarvoista ja edustuksellista demokratiaa Nepalissa. Erityistavoitteina on saada enemmän nuoria naisia osallistumaan aktiivisesti puoluetoimintaan ja löytämään tiensä myös puolueorganisaatioiden johtotehtäviin; sekä vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen rakenteissa, toimintatavoissa ja poliittisissa ohjelmissa. Hankkeen avaintoimijoita ovat suurimpien puolueiden opiskelija- ja nuorisosiivet. Toiminnan painopiste on paikallistasolla, ja valtaosa aktiviteeteista toteutetaan 16 piirikunnassa eri puolilla Nepalia. Hankkeen tavoitteeseen pyritään pureutumalla erityisesti puolueita vaivaavaan sisäisen demokratian puutteeseen, edistämällä naisten keinoja ja kanavia edetä puoluetoiminnassa ja politiikassa sekä parantamalla naisten valmiuksia pitää poliittisia päätöksentekijöitä vastuuvelvollisina. Hankkeen kesto on 29 kuukautta vuosina 2013-2015 ja sille esitettävä kansallinen rahoitusosuus 37 500 euroa. Kansallinen rahoitusosuus tullaan kokonaisuudessaan käyttämään ensimmäisen vuoden aikana, eli vuonna 2013.

Rahoituspäätös  04.12.2012

37 500 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

66014216

Tunnus

UHA2012-004626

Sivua muokattu

05.08.2013