Perun Madre de Diosin maakunnan epävirallisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan sääntely ja kehittäminen MEJORORO/IKI
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.12.2012

Perun Madre de Diosin maakunnan epävirallisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan sääntely ja kehittäminen MEJORORO/IKI

Kuvaus

Perun Madre de Diosin lääninhallitus tarvitsee kapasitointia alueen nopeasti laajenneen pienkaivostoiminnan ja laittoman kullanhuuhdonnan aiheuttamiin haasteisiin. Näistä merkittävimpiä ovat mm. ympäristöön liittyvät ongelmat kuten metsäkato, vesien ja maaperän elohopeakertymät sekä lukuisat sosiaaliset ongelmat, kuten ihmiskauppa ja muut ihmisoikeus-rikkomukset, sekä terveysongelmat. Lääninhallitus ja sen alainen energia- ja kaivosyksikkö ovat vastuussa alueen pienkaivostoiminnan hallinnosta, valvonnasta ja lupamenettelyistä, mutta niiltä puuttuu osaavaa henkilökuntaa sääntely- ja lupajärjestelmän kehittämiseksi, toiminnan ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi sekä tietoa kullan rikastuksen puhtaammista menetelmistä. Geologian tutkimuskeskus GTK:n ja Madre de Diosin lääninhallituksen yhteisen IKI-hankkeen tavoitteena on kehittää Madre de Diosin alueen kaivostoimintaa ja lupamenettelyä, sekä vahvistaa alueen viranomaisten kapasiteettia vastata toiminnasta aiheutuviin haasteisiin. Hankkeen avulla kehitetään lääninhallituksen ja sen alaisen energia- ja kaivosyksikön kapasiteettia hallinnoida epävirallisen ja pienimuotoisen kaivosteollisuuden tuomia ongelmia osana kaivostoiminnan virallistamissuunnitelmaa. Yhteistyön painopisteitä ja kehittämisalueita ovat kaivostoiminnan puhtaammat ja elohopeattomat tekniikat, uusien kultavarantojen ympäristöllisesti kestävät ja tehokkaat arviointimetodit, kaivostoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen ja kokemustenvaihto Perun, Bolivian ja Brasilian välillä. Ensisijaisena hyödynsaajina ovat Madre de Diosin lääninhallituksen ja kaivosyksikön henkilöstö, jonka osaamista ja toimintavalmiuksia vahvistetaan. Hankkeesta hyötyvät alueen kaivostoimintaa toteuttavat eri tahot sekä laajemminkin alueen väestö työ- ja elinolojen kehittämispyrkimyksien kautta puhtaampia kullan rikastusmenetelmiä, ympäristönsuojelua ja terveyden edistämistä sekä hyvää hallintoa kehittämällä Hankkeen toteuttajaosapuolet ovat Geologian tutkimuskeskus GTK ja Perun Madre de Diosin lääninhallitus sekä sen alainen energia- ja kaivosyksikkö. Toteutusaika on 1.1.2013-30.6.2015. Hankkeen budjetti on 400 000 euroa. .

Rahoituspäätös  27.12.2012

400 000 €

Kohdemaa

Peru

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

45408604

Tunnus

UHA2011-007862

Sivua muokattu

13.09.2013