Jälleenrakennus CDRD rahaston kautta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.12.2012

Jälleenrakennus CDRD rahaston kautta

Kuvaus

Hankkeessa tuetaan Somalian jälleenrakennusta ja kehitystä edistäviä hankkeita CDRD ( Community Driven Recovery and Development) yhteisrahaston kautta. Yhteisöjen jälleenrakentaminen ja vakauttaminen sekä paikallishallinnon kapasiteetin vahvistamisen tukeminen on tärkeää Somaliassa, joka on toipumassa pitkän väkivallan jakson jälkeen. Nyt käynnissä on CDRD:n kolmas vaihe, jonka aikana tuetaan yhteisöjen jälleenrakentamista ja vakautumista niin Keski- ja Etelä-Somalian alueella (Hiraanin ja Benadirin piirikuntien alueilla). Yhteisöjä tuetaan niin, että ne pystyvät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan jälleenrakennus ja kehitysprojekteja. Kokonaisvaltaisuuden ja kestävyyden takaamiseksi yhteisöjen voimaantumisen ohella tukea suunnataan myös kohdealueiden paikallishallinnon vahvistamiseen ja sen kapasiteetin kehittämiseen. Hankkeen tuloksena valittujen piirikuntien kohdealueiden yhteisöt ovat voimaantuneet, paikallishallinnon rakenteet ovat vahvistuneet ja pystyvät paremmin vastaamaan yhteisönkehitys- ja turvallisuustarpeisiin, yhteisöjen jäsenet pystyvät määrittelemään ja keskustelemaan erimielisyyksistä rakentavassa hengessä sekä heillä on parantunut pääsy sosiaalisia ja taloudellisia palveluja tarjoavien infrastruktuurin pariin. CDRC lähestymistapa on alun perin maailmanpankin kehittämä. Somaliassa Danish Refugee Council (DRC) vastaa CDRC:n toteuttamisesta.

Rahoituspäätös  27.12.2012

1 000 000 €

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Jälleenrakennus 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311707

Tunnus

UHA2012-004710

Sivua muokattu

17.09.2013