SL DAR / ohjelman suunnittelu Suomen ja Tansanian välisillä yhteistyöalueilla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.11.2013

SL DAR / ohjelman suunnittelu Suomen ja Tansanian välisillä yhteistyöalueilla

Kuvaus

Suunnittelumäärärahoja käytetään kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja vuonna 2013 hyväksytyn Tansania-maastrategian tulokselliseen toimeenpanoon. Varoja käytetään ohjelma- ja hankeyhteistyön suunnitteluun ja valmisteluun, arviointiin sekä seurantaan. Maastrategian mukaisesti Suomen ja Tansanian välinen yhteistyö keskittyy kolmeen päätavoitteeseen 1) hyvä hallinto ja peruspalvelut 2) kestävä maa- ja luonnonvarahallinto 3) työllistävä ja vihreä talouskasvu. Keskeiset yhteistyön muodot ovat yleinen budjettituki ja sekä useat kahdenväliset ohjelmat.

Rahoituspäätös  29.11.2013

750 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235740

Tunnus

UHA2013-007290

Sivua muokattu

12.12.2013