MTT:n ja Sfaxin yliopiston kapasiteetin kehittämishanke ruokatuotannon ja -turvan lisäämiseksi Tunisiassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2014

MTT:n ja Sfaxin yliopiston kapasiteetin kehittämishanke ruokatuotannon ja -turvan lisäämiseksi Tunisiassa

Kuvaus

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ja Sfaxin yliopiston insinööritieteiden oppilaitos ENISin (The National Engineering School of Sfax) hankkeella pyritään parantamaan Tunisian ruokaturvallisuutta kehittämällä kestävää kansallista perunantuotantojärjestelmää. Hankkeella kehitetään ENISin bioteknologian laboratorion kapasiteettia tuottaa uusia, kansallisia ja taudeista puhtaita siemenperunalajikkeita, jotka sietävät paremmin Tunisian kuumia ja kuivia viljelyolosuhteita sekä kasvitauteja kuin aiemmin Tunisiassa käytetyt tuontilajikkeet. Hankkeella kehitetään koko perunantuotantoketjua siemenperunan solukkoviljelystä laboratoriotasolla aina uusien perunalajikkeiden markkinointiin, jossa yksityissektorilla on keskeinen rooli. Hankkeen välitön hyödynsaaja on ENISin bioteknologian laboratorio, mutta perimmäinen hyödynsaaja on Tunisian väestö kokonaisuudessaan, varsinkin maaseudun köyhä väestönosa ja pienviljelijät. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja budjetti 690 000 euroa. Hankkeeseen kuuluvien toimintojen, kapasiteetinrakennuksen ja koulutuksen kautta tavoitellaan kolmea tulosta: ENISin kenttätutkimuskapasiteetin ja laboratorion kehittäminen, erityisesti mikrolisäysteknologian perustaminen; ENISin tietopohjan ja kapasiteetin lisääminen kasvien sisältämien bioaktiivisten yhdisteiden analysoinnissa; ja Tunisian siemenperunalajikkeiden tuotannon ja markkinointikanavien kehittäminen. Hankkeessa identifioituihin ulkoisiin riskeihin kuuluvat Tunisian yhteiskunnallisen vakauden sekä poliittisen, taloudellisen ja turvallisuustilanteen mahdollinen äkillinen heikkeneminen ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät haasteet.

Rahoituspäätös  25.11.2014

690 000 €

Kohdemaa

Tunisia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Kaupan kehittäminen
 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Maataloustutkimus 25%
 • Maataloustuotteiden prosessointi 25%
 • Ruokakasvien tuotanto 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

 • Suomen julkinen sektori
 • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

13900306

Tunnus

UHA2012-001690

Sivua muokattu

10.12.2014