Andien alueellinen metsäkumppanuusohjelma, teknisen avun asiantuntijapalvelut ohjelman toteuskauden vuosille 2014-2015
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2013

Andien alueellinen metsäkumppanuusohjelma, teknisen avun asiantuntijapalvelut ohjelman toteuskauden vuosille 2014-2015

Kuvaus

Andien alueellisessa metsäkumppanuushankkeessa tuetaan alueen metsien suojelua ja kestävää käyttöä, kestävän metsätalouden kehittämistä sekä innovatiivisia metsähankkeita ohjelman kumppanimaissa Boliviassa, Ecuadorissa, Kolumbiassa ja Perussa. Ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2011 lähtien. Ohjelman tavoitteena on tukea Andien alueen kestävää kehitystä vahvistamalla metsien roolia kansallisissa kehitysprosesseissa ja suunnitelmissa. Väestön elinolojen ja toimeentulon parantamiseen ja köyhyyden vähentämiseen vaikutetaan metsien kestävän käytön ja suojelun kautta. Kehitykselle suotuisan toimintaympäristön vahvistamista tuetaan edistämällä niin kansalaisyhteiskunnan kuin yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä ja taloudellista vuorovaikutusta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa sekä turvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään metsästä riippuvaisen alkuperäisväestön elinolojen kehittämiseen. Hanke tukee alueen biodiversiteetiltään ainutlaatuisten sade- ja luonnonmetsien metsäalueiden suojelua ja kestävää käyttöä, kestävän metsätalouden kehittämistä sekä innovatiivisia metsähankkeita. Kohteena ovat kestävän metsävarojen käytön ja suojelun kannustimet sekä innovatiiviset lähestymistavat, kuten ympäristöpalveluiden maksumekanismit ja REDD+. Ohjelman rahoitusmekanismin kautta on myös tuettu 25 innovatiivisia projektia metsäsektorin kehittämiseksi aloilla, jotka eivät ole vielä laajamittaisessa käytössä, ja jotka vahvistavat ja tuovat uutta osaamista alueelle. Metsäkumppanuusohjelman toteutus jatkuu vuoteen 2015 saakka ministeriön ja ohjelman isäntäorganisaatio Amerikan valtioiden järjestön OAS:n (Organisation of American States) alaisen IICAn (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Teknisen avun asiantuntijapalvelut on kilpailutettu kolmeksi vuodeksi vuosille 2011-2014. Tekniseen avun asiantuntijapalvelupanosta tarvitaan kuitenkin koko ohjelman loppukaudelle vuoteen 2015 saakka. Tätä varten allokoidaan tarvittavat lisävarat vuosille 2014-2015.

Lisätietoa

http://www.forestalsostenibleandina.net/

Rahoituspäätös  11.12.2013

480 000 €

Kohdealue

Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48903501

Tunnus

UHA2013-008136

Sivua muokattu

30.12.2014