Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuusohjelma, teknisen avun asiantuntijapalvelut ohjelman loppukaudelle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2013

Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuusohjelma, teknisen avun asiantuntijapalvelut ohjelman loppukaudelle

Kuvaus

Andien alueen (Peru, Ecuador, Kolumbia ja Bolivia) energia- ja ympäristökumppanuusohjelma (EEP) keskittyy uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen energiakumppanuuden avulla. Andien alueellisen EEP-ohjelman kehitystavoitteena on alueen maiden maaseutuväestön köyhyyden vähentäminen ja elinolojen parantaminen edistämällä energian saantia uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Ohjelmassa myötävaikutetaan kestävän ja turvallisen energian saatavuuteen erityisesti syrjäseuduilla sekä edesautetaan uusiutuvien energialähteiden ja puhtaan teknologian käyttöön otossa ja tunnetuksi tekemisessä paikallisväestön keskuudessa. Lisäksi toteutuksessa painotetaan alueellisen energiayhteistyön edistämistä Andien maiden välillä niin paikallistasolla eri toimijoiden välillä kuin politiikkatasolla myös maiden välillä. Yhteistyössä edistetään myös uusiutuvan energian markkinoiden kehittymistä, yksityisille investoinneille suotuisan toimintaympäristön luomista, pienyrittäjyyttä ja rahoituksen saatavuutta myös naisille ja vähävaraisille. Hankkeen hyödynsaajia ovat erityisesti maaseudun väestö, jonka kohtuuhintaista energiansaantia pyritään kehittämään. Yhteistyössä kannustetaan paikallisväestön taloudellista toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuteen tähtäävien ratkaisujen edistämisessä paikallisia energialähteitä hyödyntäen ja myös työpaikkoja luoden. Ohjelman rahoitusmekanismin kautta on myös tuettu 18 innovatiivista uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kehittämiseen tähtäävää projektia. Andien EEP-ohjelman isäntäorganisaationa toimii Amerikan valtioiden järjestön OAS:n alainen Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture, IICA. Hankkeen alueellinen koordinaatio on IICAn Perun toimistossa. Ohjelman toteutusaika on 2011-2016 ja sen kokonaisbudjetti on 9,05 miljoonaa euroa. Teknisen avun asiantuntijapalvelut on kilpailutettu kolmeksi vuodeksi vuosille 2011-2014. Tekniseen avun asiantuntijapalvelupanosta tarvitaan kuitenkin koko ohjelman loppukaudelle vuoteen 2016 saakka. Tätä varten allokoidaan tarvittavat lisävarat vuosille 2014-2016.

Rahoituspäätös  11.12.2013

1 620 000 €

Kohdealue

Etelä-Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Voimantuotanto uudistuvista energialähteistä 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48903601

Tunnus

UHA2013-008137

Sivua muokattu

30.12.2014