Mielenterveystyön koulutushanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Mielenterveystyön koulutushanke

Kuvaus

Hanke pyrkii yhteisöissä palvelevan terveydenhoitohenkilökunnan kapasiteetin rakentamisen avulla mahdollistamaan mielenterveyspotilaiden ammattimaisen hoidon läntisessä Afganistanissa. Koulutusta annetaan yhteisöjen terveysalan työntekijöiden ohjaajille, terveydenhoitajille, kätilöille, psykologeille ja näiden alojen opiskelijoille. Hanke on osa laajempaa kumppanin mielenterveyskoulutuksen hanketta, jonka pyrkimyksenä on antaa mielenterveyskoulutusta terveysalan ammattilaisille sekä kehittää kansallinen opetussuunnitelma psykiatriseen hoitotyöhön. Hankekokonaisuuteen kuuluvasta lääkäreiden koulutuksesta tehty rahoitusanomus Norjalle. Sotatilanteet ja niiden psykososiaaliset seuraukset johtavat väestön mielenterveyskunnon merkittävään heikkenemiseen. Afganistanin yli kaksi vuosikymmentä kestänyt sota kaikkine seuraamuksineen (muuttoliike, traumaattiset tapahtumat, kuivuus, epävarmuus, ihmismenetykset, talebanien voimaannuttamat naisten elämän rajoitukset jne.) ovat johtaneet mielenterveysongelmien erityisen suureen esiintyvyyteen. Edellä mainitut olosuhteet ovat johtaneet musertaviin selviytymisstrategioihin suuressa osassa väestöä, mikä näkyy suoraan lisääntyneessä kotiväkivallassa, terveydenhuoltopalveluiden, lääkkeiden ja päihteiden käytössä, jotka voivat johtaa yhä lisääntyviin mielenterveysongelmiin ja häiriöihin. Perinteisesti mielenterveysongelmiin on haettu parannusta perinteisiltä parantajilta. Ammattimainen mielenterveyshoito tukeutuu Afganistanissa voimakkaasti lääkitykseen ja esim psykoterapiaa ei tunneta.

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveysalan koulutus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähet

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

62507306

Tunnus

UHA2011-007936

Sivua muokattu

22.08.2013