UNDP: Paikallisyhteisöjen kantokyvyn vahvistaminen Syyriassa ja sen naapurimaissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.11.2015

UNDP: Paikallisyhteisöjen kantokyvyn vahvistaminen Syyriassa ja sen naapurimaissa

Kuvaus

Syyrian yli neljä vuotta jatkunut sota on paitsi aikamme suurin humanitaarinen katastrofi, myös ennen kaikkea valtava alueellinen kehityskriisi. Konflikti ruokkii radikalismia ja on edesauttanut ISILin muodostumista globaaliksi uhaksi. Konflikti vaikuttaa suoraan Euroopan ja myös Suomen turvallisuuteen. Vuoden 2015 alusta lanseerattiin ensimmäistä kertaa avustushistoriassa sekä humanitaarisen avun että resilienssin eli yhteisöjen kantokyvyn (kehitysyhteistyö) yhteen integroivat suunnitelmat Syria Strategic Response Plan (SRP) 2015–2016 sekä alueellinen Regional Refugee & Resilience Plan (3RP) 2015–2016. Yhteissuunnitelmat kattavat YK-järjestelmän ja satojen muiden järjestöjen toimet Syyrian sisällä sekä naapurimaissa (Libanon, Jordania, Irak, Turkki, Egypti). Kaikki ovat ODA-kelpoisia keskitulotason maita. UNDP on vastuussa resilienssityön koordinoinnista sekä SRP:n että 3RP:n osalta. Tätä varten se on kerännyt alueellisen projektiportfolion, johon Suomi kontribuoi 4 miljoonaa euroa. Suomen tuki korvamerkitään elinkeinojen ja sosiaalisen koheesion (Livelihoods and social cohesion sector) tukeen tähtääviin hankkeisiin, joiden yhteissumma on noin 200 miljoonaa USD ja joka on kaikkein vakavimmin alirahoitettu. Käytännössä Suomen tuella siis luodaan työpaikkoja, tuetaan yrittäjyyttä ja elinkeinoja Syyrian sisällä ja naapurimaissa. Suomi seuraa tulosten toteutumista erityisesti naisten osalta. Suomi allokoi myös pienen osan rahoituksestaan UNDP:n alueelliseen Syyrian konfliktin koordinaatiotoimiston resilienssiin liittyvään analyysiin ja tutkimukseen. Aihe on Suomelle kehityspoliittisesti tärkeä ja profiloitumalla voimme saada sijoituksestamme suhteellisesti enemmän vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Rahoituspäätös  30.11.2015

4 000 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 40%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 40%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 20%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301028

Tunnus

UHA2015-023910

Sivua muokattu

07.12.2015