Tyttöjen ympärileikkaus ja asennekasvatus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Tyttöjen ympärileikkaus ja asennekasvatus

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteistyökumppani Nafis-verkoston kapasiteettia niin, että asenteet ympärileikkausta kohtaan muuttuvat Hargeisassa (Somalimaan pääkaupunki) edelleen kielteisemmiksi ja tyttöjen ympärileikkaukset vähenevät. Verkostoon palkataan kaksi kokopäiväistä työntekijää (koordinaattori ja kouluttaja), jotka luovat mm. koulutuspaketin asennekasvatus- ja ennaltaehkäisevään työhön. Nafis-verkostoon kuuluvat 12 järjestöä sitoutuvat yhdessä sovittuun tavoitteeseen ja toimintamenetelmiin saadakseen pitkällä tähtäimellä tyttöjen ympärileikkaius loppumaan Somalimaassa. Ihmisoikeusliiton KokoNaisen hankkeen päätavoitteena on ennaltaehkäistä tyttöjen ympärileikkauksia ja vaikuttaa laajasti Suomessa asenteisiin niin, että tyttöjen ympärileikkauksista luovuttaisiin kokonaan jatkossa. KokoNainen vaikuttaa ruohonjuuritasolla, koska se on tärkein työmuoto tyttöjen ympärileikkausten lopettamiseksi. Tämä hankesuunnitelma hyödyntää KokoNaisen kokemuksia ja sen rooli on tukea ja vahvistaa Nafis-verkoston kapasiteettia niin, ejttä järjestöön palkatut työntekijät laativat toimintasuunnitelman Somalimaalle tyttöjen ympärileikkausten asennekasvatukselle ja ennaltaehkäisevälle työlle.

Kohdemaa

Somalia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 50%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ihmisoikeusliitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27311702

Tunnus

UHA2011-007902

Sivua muokattu

22.08.2013