Yhteistyösopimus/Kehitysyhteistyön Palvelukeskus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2012

Yhteistyösopimus/Kehitysyhteistyön Palvelukeskus

Kuvaus

Kepan työ keskittyy ohjelmakaudella 2013-15 kolmelle alueelle: 1. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon eriarvoisuuden poistamiseksi. 2. Vaikuttaminen suomalaiseen asenneilmapiiriin. 3.Jäsenistön toimintaedellytysten vahvistaminen. Läpileikkaavasti Kepa tiivistää jäsensuhteitaan kehittämällä uusia toimintatapoja jäsentensä työn tukemiseksi ja lisää yhteistyötä kansainvälisten kansalaistoimijoiden kanssa. Kehityspoliittinen vaikuttamistyö keskittyy kolmeen pääteemaan: kehitysyhteistyön laatuun ja määrään, globaaliin talouspolitiikkaan ja ilmasto-oikeudenmukaisuuteen. Kattojärjestönä Kepa edustaa jäseniään, edistää kansalaistoimijoiden osallistumista keskeisiin prosesseihin ja kokoaa niitä toimimaan yhdessä. Kepa myös edistää suomalaisten järjestöjen oppimista ja toimintaedellytyksiä. Mekongin, Mosambikin, Nicaraguan ja Tansanian maatoimistojen kautta Kepalla on laajat yhteydet Etelän kansalaistoimijoihin. Kepa vahvistaa Etelän järjestöjä tukemalla niiden verkottumista ja jakamalla ajankohtaista tietoa sisältökysymyksistä. Kepa laajentaa työtään ja yhteyksiään alueilla, joilla Kepan toimistot sijaitsevat ja vahvistaa kattojärjestörooliaan Etelässä. Kepan strategiset päätavoitteet ovat: 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon maailman köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin ja lisäävät suomalaisten toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. 3. Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä.

Rahoituspäätös  19.11.2012

17 600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89834801

Tunnus

UHA2012-003806

Sivua muokattu

20.08.2013