Transatlantisen yhteistyön aloite julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.01.2013

Transatlantisen yhteistyön aloite julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista

Kuvaus

Hankkeen avulla The German Marshall Fund of the United States (GMF) käynnistää Center of Excellence for Transformational Partnerhip (CETP)-aloitteen. CETP tulee olemaan tiedon keskus, joka lisää julkisen ja yksityisen sektorin muutoskumppanuuksista oppimista ja käytäntöjä pyrkimyksenään kestävämpi kehitys.Sen tavoitteena on eri toimijoiden, erityisesti yksityisen sektorin, integroiminen mukaan kestävään kehitykseen. Aloite keskittyy aluksi maatalouteen ja pilottimaana on Tansania.

Rahoituspäätös  17.01.2013

150 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 40%
  • Maatalouden palvelut 40%
  • Sektoreittain erittelemätön 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Julkis-yksityinen kumppanuus

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892138

Tunnus

UHA2012-006032

Sivua muokattu

23.01.2013