ALICT Phase II - Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteetin vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2013

ALICT Phase II - Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on tukea Afrikan valtioiden osaamisyhteiskunta-asiantuntijoita ja päätöksen tekijöitä ICT:n hyödyntämisessä, oman henkilökohtaisen kapasiteetin kehittämisessä, sekä antaa valmiuksia ministeriöiden välisessä strategisessa suunnittelussa osaamisyhteiskuntaan liittyen. Projektissa hyödynnetään verkkopohjaista oppimista ja sosiaalista verkkovuorovaikutusta. Hankkeen yhtenä tuotoksena syntyy ALICT Alumni, joka on virtuaalinen asiantuntijayhteisö osaamisyhteiskuntapolitiikkaan liittyen (Community of Practice). ALICT yleistavoitteena on tukea Afrikan unionin komissiota ja sen jäsenvaltioiden uransa keskivaiheessa olevien opetusalan, tiede&teknologia -alan, ICT ja kommunikaatioalan ja innovaatioalan virkamiesten, eli Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteettia osaamisyhteiskuntapolitiikkaan liittyen. Projekti korostaa erityisesti ICT:n roolia koulutuksen, teknologisen osaamisen, tieteen ja teknologian sekä innovatiivisen tietotalouden kehittämisessä sekä osallistavaa eri toimijatahoja huomioon ottavaa päätöksentekoprosessia. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset: 213 kurssin suorittanutta osallistujaa on oppinut kurssin kautta hyväksikäyttämään ICT:tä jokapäiväisessä toiminnassaan ministeriöissä ja virastoissa osana politiikkasuunnittelua. Osallistujat osaavat myös johtaa omia alaisiaan paremmin, sillä heidän johtajuustaidot ovat parantuneet kurssin aikana huomattavasti.

Lisätietoa

www.gesci.org

Rahoituspäätös  25.11.2013

3 000 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Tietoliikennepolitiikka ja -hallinto 30%
  • Ylempi tekninen ja johtamiskoulutus 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Global e-Schools and Communities Initiative

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892348

Tunnus

UHA2013-005448

Sivua muokattu

30.12.2014