Metsätalous ja arvoketjujen kehittäminen, FORVAC
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.11.2015

Metsätalous ja arvoketjujen kehittäminen, FORVAC

Kuvaus

Metsätalous ja arvoketjujen kehittäminen –hanke tukee Tansanian metsähallinnon organisaatioiden kapasiteetin vahvistamista luonnonmetsien hoidon ja hallinnoinnin edistämiseksi. Hanke on 4-vuotinen (2018-2022) ja sen koko on 9 950 000 €. Hanke tukee Tansanian metsähallinnon organisaatioiden kapasiteetin vahvistamista luonnonmetsien hoidon ja hallinnoinnin edistämiseksi. Hanke on jatkoa NFBKP-ohjelmalle (National Forests and Beekeeping programme) ja se jatkaa tulokselliseksi todettuja hankkeen aktiviteetteja. Hanke tukee metsien hoitoon ja hyödyntämiseen perustuvien arvoketjujen kehittämistä kyläyhteisöjen sekä yksityisyrittäjien ja yritysten toimintaedellytyksiä vahvistamalla. Tansanian metsäpinta-ala kattaa 55% koko maan pinta-alasta. Tansanian puuston koko on 3 miljardia kuutiometriä. Puusto ja sen kestävä käyttö ja suojelu on merkittävin osa Tansanian ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä ilmastokestävyystaistelua. Tansanian suurimpia haasteita ovat metsäkato sekä niiden luvaton ja huolimaton käyttö. Puuhiili kattaa jopa 90% Tansanian kotitalouksien energiantuotannosta. Puustoa kaadetaan tätä varten, ja puuhiiltä valmistetaan kestämättömällä tavalla. Lisäksi puita kaadetaan luvatta ja paremman toimeentulon toivossa. Suuri ongelma puuston kestävyydessä on sen hoitoon käytettävien varojen riittämättömyys sekä myös tällä hetkellä epäyhtenäiset politiikat puuston suojelun ja käytön suhteen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa politiikan suunnittelua ja instituutioiden osaamista, sekä vahvistaa veronkeräysmahdollisuuksia Tansanian luonnonvara- ja turismiministeriön (MNRT) kanssa sekä Tansanian metsäviraston (TFS) kanssa. Toisena tavoitteena on puuttua haasteisiin puuhiilen sekä muiden maaseudeun tuotteiden arvoketjuissa. Hanke toimii neljällä eri alueella, joista jokaisella toimitaan yhteistyössä paikallisten kyläyhteisöjen kanssa. Arvioidaan, että noin 330 000 ihmistä on hyödynsaajina joko suoraan tai välillisesti tämän yhteistyön ansiosta. Maaseutu Tansaniassa on erittäin köyhää ja vaikka maa on vuosia nauttinut talouskasvusta ei se ole näkynyt suoraan parempina palveluina tai parempina elinkeinomahdollisuuksina maaseuduen asukkaille. Suuri osa uudesta talouskasvusta on syntynyt pääomakeskeisillä aloilla suurissa kaupungeissa. Hanke tukee Tansanian hallituksen MKUKUTA II -tulevaisuussuunnitelmaa, jossa pyritään köyyhyyden vähentämiseen ja kestävään talouskasvuun.

Rahoituspäätös  27.11.2015

9 950 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 50%
  • Metsätalouden kehittäminen 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Tansanian valtiovarain ja taloudellisten asioiden ministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235796

Tunnus

UHA2015-013737

Sivua muokattu

06.08.2018