UNESCOn hanke ilmaisunvapauden tukemiseksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.12.2012

UNESCOn hanke ilmaisunvapauden tukemiseksi

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea ilmaisunvapauden ja vapaan, itsenäisen ja monitahoisen median pyrkimyksiä edistää demokraattista transitiota ja kehitystä, kansalaisten osallistumista, ihmisoikeuksien kunnioitusta ja kestävää rauhaa Egyptissä, Libyasssa, Marokossa, Tunisiassa, Syyriassa ja Jemenissä. Hankkeen aktiviteeteilla 1) tuetaan ilmaisun-, lehdistö- ja informaatiovapauksia edistävien laki- ja säädösrakenteiden vahvistamista, 2) ammatti- ja kansalaistoimittajien, bloggaajien turvallisuutta kehitetään ja heitä vastaan tehtyjen rikosten rankaisemattomuutta vastaan taistellaan, 3) kasvatetaan journalistista kapasiteettia, tähän kuuluu myös turvallisten ATK-taitojen kehittäminen, 4) edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden saralla sekä valtavirtaistamalla että spesifisin toimin ja 5) perustetaan kaksi nuorten informaatiokeskusta syyrialaisille nuorille, jotka ovat maanpaossa Jordaniassa ja Libanonissa.

Rahoituspäätös  27.12.2012

2 340 000 €

Kohdealue

Saharan pohjpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 40%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 30%
  • Radio, televisio ja painettu media 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900408

Tunnus

UHA2012-005152

Sivua muokattu

05.08.2013