Naisten oikeuksien edistäminen Myanmarissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.11.2015

Naisten oikeuksien edistäminen Myanmarissa

Kuvaus

Myanmar kuuluu vähiten kehittyneiden maiden kategoriaan ja on pitkästä konfliktista toipuva hauras valtio. Naisten ja miesten eriarvoisuus, sekä naisiin kohdistuva syrjintä ja väkivalta heikentävät demokraattista kehitystä Myanmarissa. Hankkeen päätavoitteena on edistää naisten oikeuksien toteutumista kolmella konfliktista edelleen kärsivällä alueella (Rakhine, Pohjois-Shan ja Kachin). Hanke pyrkii integroimaan väkivallan ehkäisy- sekä hoitopalvelut osaksi naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Hanketoteuttajana on YK:n väestörahasto UNFPA. Hankkeen kesto on kolme vuotta (2016-2018) ja Suomen rahoitusosuus 3,65 miljoonaa euroa,

Rahoituspäätös  26.11.2015

3 650 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis- ja lapsiterveys

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

63501531

Tunnus

UHA2015-024796

Sivua muokattu

07.12.2015