Tuki köyhyyden vähentämisrahastolle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.12.2012

Tuki köyhyyden vähentämisrahastolle

Kuvaus

Suomi tukee Tansanian kansallisen kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategian (MKUKUTA II ja Sansibarilla MKUKUZA II) toimeenpanoa budjettituen avulla. Budjettituen tavoitteena on tuloköyhyyden vähentäminen sekä vuosituhattavoitteiden saavuttaminen kansallisen kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategian toimeenpanon kautta. Se kattaa kolme hallinnonrajat ylittävää klusteria: 1) talouskasvu tuloköyhyyden vähentämiseksi, 2) elämisen laatu ja sosiaalinen hyvinvointi sekä 3) hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden kehittäminen. Budjettituella vaikutetaan ennen kaikkea peruspalvelutuotannon (etenkin opetus- ja terveyssektorit) laajentamiseen ja tämän myötä köyhyyden vähentämiseen. Budjettitukeen liittyy olennaisena osana Tansanian hallituksen kanssa käytävä poliittinen dialogi, joka on säilyttänyt merkityksensä avunantajien ja Tansanian hallinnon yhteisenä keskustelufoorumina. Rahat kanavoidaan Tansanian keskuspankin kautta budjettitukisihteeristölle valtion kassaan. Yhteistyö avunantajien ja Tansanian hallituksen kanssa pohjautuu yhdessä allekirjoitettuun yhteistyöasiakirjaan (Partnership Framework Memorandum), joka määrittelee molempien osapuolten vastuut ja velvollisuudet sekä yhteiset pelisäännöt. Sen myötä Tansanian hallitus on osaltaan sitoutunut noudattamaan mm. seuraavia perusperiaatteita (Underlying Principles): 1) makrotalouden vakauden ylläpitäminen, 2) sitoutuminen MKUKUTAn, MKUZAn sekä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, 3) luotettava valtion tulo- ja menoarvio sekä julkinen taloushallinto, 4) rauhantilan jatkuminen, ihmisoikeuksien kunnioitus, oikeusvaltion, demokraattisten periaatteiden ja oikeuslaitoksen autonomian kunnioittaminen, 5) hyvä hallinto, hallituksen tilivelvollisuus kansalaisille, hallituksen integriteetti yhteiskunnallisissa suhteissa sekä sitoutuminen korruption vastaiseen taisteluun. Tansaniassa yleistä budjettitukea antaa 12 avunantajan ryhmä, mukana kahdenvälisten avunantajien lisäksi Maailmanpankki, Euroopan komissio sekä Afrikan kehityspankki. IMF osallistuu yhteistyöhön asiantuntijan ominaisuudessa.

Rahoituspäätös  21.12.2012

34 000 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Yleinen budjettituki 100%

Tuen tyyppi

Yleinen budjettituki

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28225101

Tunnus

UHA2011-005379

Sivua muokattu

16.09.2013