JAKAM/Maailmanpankki; PROFOR-ohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.11.2012

JAKAM/Maailmanpankki; PROFOR-ohjelma

Kuvaus

Maailmanpankki toimii perustetun multidonor trust fundin kautta innovatiivisen tukiohjelman hoitajana, joka keskittyy kestävän metsätalouden rahoituskysymyksiin, hyvän hallinnon edistämiseen ja maaseudun köyhyyden vähentämisen strategioihin metsäpoliittisin keinoin. PROFOR toimii kiinteässä yhteistyössä FAO:n hoitaman kansallisia metsäohjelmia tukevan National Forest Programme Facilityn kanssa. PROFOR- ohjelma erikoistuu kestävän metsätalouden rahoituskysymyksiin, maaseudun toimeentulokysymyksiin, hyvän hallinnon ongelmatiikkaan, ja temaattiseen poikkisektoraaliseen yhteistyöhön. Työtä tehdään yhteistyössä maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Temaattinen työ tukee Maailmanpankin uuden metsästrategian toimeenpanoa. GLO-54 osallistuu molempien ohjelmien donor-ryhmän työhön. Tähän mennessä NFPF ja PROFOR ohjelmien yhteinen kumppanuusohjelma kattaa noin 60 kehitysmaata Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Rahoituspäätös  16.11.2012

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kv jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

81103001

Tunnus

UHA2011-006228

Sivua muokattu

16.11.2012