OECD/DAC:in vertaisarvio Suomen kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.12.2012

OECD/DAC:in vertaisarvio Suomen kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä

Kuvaus

Vertaisarviot (Peer Review) ovat OECD:n tärkeä toimintatapa jäsenmaiden keskinäisen oppimisen ja kehittymisen edistämiseksi eri politiikka-aloilla. OECD:n kehitysapukomitea (DAC) suorittaa jäsenmaidensa kehityspolitiikan ja –yhteistyön vertaisarvioita 4-5 vuoden välein. Systemaattiseen metodologiaan perustuvat vertaisarviot nauttivat suurta kansainvälistä arvostusta. Vertaisarviossa annetaan suosituksia kehityspolitiikan kehittämiseksi ja toimintatapojen parantamiseksi. Suositusten seurannalla varmistetaan, että ao. jäsenmaa toimeenpanee annettuja suosituksia politiikassaan, ohjelmissaan ja käytännön toimissa. Vertaisarvioita tekevät kahden muun jäsenmaan ja sihteeristön edustajat. Suomea tutkivat sihteeristön kanssa Sveitsi ja Itävalta. Vakiintuneen käytännön mukaan vertaisarvion kohteena oleva maa osallistuu kustannuksiin 20 000 eurolla.

Rahoituspäätös  21.12.2012

20 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892186

Tunnus

UHA2012-006518

Sivua muokattu

17.09.2013