Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2013

Suomen tuki Nepalin opetussektoriohjelmalle

Kuvaus

Nepalin koulujärjestelmän kononaisuudistusta (School Sector Reform Program 2009-2016) tukee laaja avunantajaryhmä. Sektoriohjelman toteuttajana on Nepalin opetusministeriö, aluetasolla opetusvirastot, piirikuntatasolla opetustoimistot, kuntatasolla resurssikeskukset ja koulut. Sektoriohjelman tavoitteena on: (i) lisätä ja parantaa koulunkäyntimahdollisuuksia ja vähentää eriarvoisuutta; (i) parantaa opetuksen laatua; (III) kasvattaa opetusjärjestelmän hallintoa kaikilla tasoilla. Ohjelman kokonaisbudjetti oli 2,7 miljardia dollaria, josta avunantajien osuus on noin 19 % ja hallituksen rahoitusosuus noin 76 %. Poliittisista linjauksista merkittävimpiä ovat oikeus ilmaiseen perusopetukseen ja alue- ja paikallishallinnon toimivallan ja vastuun lisääminen. Lisäksi oppilaitosverkostoa uudistetaan uutta koulutusrakennetta vastaavaksi ja kehitetään opetusta oppilaslähtöisemmäksi ja koulutusrakennetta joustavammaksi. Opetuksen laatua pyritään parantamaan mm. kehittämällä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Avunantajien ja Nepalin yhteisrahoitussopimuksessa määritellään keskeiset maksatuksiin, seurantaan ja tulosten arviointiin liittyvät sektorituen mekanismit. Kokonaisvastuu budjettirahoituksen käytön suunnittelusta, hallinnoinnista ja toimeenpanosta on Nepalin opetusministeriöllä. Sektoriohjelma on onnistunut lisäämään koulunkäyntiä kaikilla tasoilla merkittävästi. Hallituksen toimenpiteet syrjimättämyyden ja tasa-arvon edistämisessä ovat olleet hajanaisia ja riittämättömiä. Kattava kokonaisvaltainen strategia (comprehensive equity strategy) on valmisteilla. Suomi on osallistunut meneillään olevan sektoriohjelman yhteisrahoitukseen € 16 miljoonalla vuosina 2010-2014. Lisärahoitus jäljellä olevalle kahdelle vuodelle 2014-2016 on € 7,0 miljoonaa.

Rahoituspäätös  19.11.2013

7 000 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Sektoribudjettituki

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66011701

Tunnus

UHA2013-005969

Sivua muokattu

18.12.2013