Sansibarin ympäristö- ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2015

Sansibarin ympäristö- ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen

Kuvaus

Hankkeen pitkän tähtäimen vaikutustavoite on parantaa paikkatiedon saatavuutta ja käyttöä sekä kehittää paikkatietokantojen ylläpitoa Sansibarilla. Hanke edistää eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä kansalaisten osallistumista ympäristön ja maankäytön suunnitteluun ja prosesseihin. Paikkatiedon helppo saatavuus on edellytys yksityissektorin investoinneille ja hyvälle hallinnolle. Se edistää lopulta kansalaisten ja toimijoiden tasa-arvoa ja vähentää köyhyyttä. Rannikkoalueiden- ja merien käytön suunnittelu tukee myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Hankkeen pituus on 3 vuotta 2016-2018 ja koko on 719 000 €. Hankkeen hyödynsaajia ovat Sansibarin maahallinto (Land Commission) ja sen eri osastot sekä Sansibarin valtionyliopisto sekä muut yliopistot ja valtionhallinto laajemmin. Lisäksi hyödynsaajia ovat yksityissektori, investoijat ja kansalaiset pääsevät hyödyntämään paremmin paikkatietoa ja sen käyttösovellutuksia. Tulostavoite 1: Lisääntynyt kapasiteetti kehittää ja ylläpitää kansallista paikkatietoinfrastruktuuria (NSDI – teknologia, ihmiset ja politiikat). Tulostavoite 2: Lisääntynyt kapasiteetti ekosysteemipohjaiseen suunnitteluun ja hoitoon rannikko- ja merialueilla. Tulostavoite 3: Parempi kapasiteetti paikkatietojärjestelmien hyödyntämiseksi

Rahoituspäätös  18.12.2015

719 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235797

Tunnus

UHA2015-015411

Sivua muokattu

21.12.2015