Hankesuunnittelu- ja seuranta Andien alueen yhteistyömaissa ja ohjelmassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.12.2012

Hankesuunnittelu- ja seuranta Andien alueen yhteistyömaissa ja ohjelmassa

Kuvaus

Andien alueellisen yhteistyön toteuttamiseksi ja yhteistyön tulosten ja vaikuttavuuden varmistamiseksi allokoidaan riittävät varat hankesuunnitteluun ja -seurantaan. Andien alueellisen ohjelman kokonaisvaltaisen toteutuksen kannalta on tarkoituksenmukaista sisällyttää määräraha- ja valtuussuunnittelussa hankesuunnittelu ja -seuranta omaksi osiokseen. Hankesuunnitteluun on irrotettu vuoden 2010 valtuuksista yhteensä 500.000 euroa mm. hankeidentifiointiin, IKI-hankkeiden valmisteluun, hankkeiden arviointiin ja evaluointeihin sekä hankeseurantaan ml. -kokous- ja seminaarimatkat . Tämän lisäksi on irrotettu kesäkuussa 2012 yhteensä 400 000 euroa vuoden 2010 siirtomäärärahoista vuoden 2012 tehtäviin alueellisten metsä- ja energiaohjelmien sekä alueellisen ympäristöohjelman (BioCAN) väliarviointeihin sekä hankesuunnitteluun ja -identifiointiin uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman 2012 mukaisen yhteistyön suunnitteluun. Toisella lisämyönnöllä varataan rahoitus toisaalta vuoden 2013 aikana tehtävään Perun velkavaihtohankkeita koskevaan evaluointiin (osa rahoituksesta varataan vuoden 2013 määrärahoista ja osa siirtomäärärahoista, loput 2012 valtuuksista. Lisäksi varataan rahoitus vuoden 2013 aikana päättyvän alueellisen ympäristöohjelma BioCANin loppuevaluointiin. Andien alueellisen ohjelmaan kohdistuva hankesuunnittelu on erotettu budjettisuunnittelussa omaksi osiokseen alueellisen ohjelman suunnittelun, toimeenpanon ja seurannan kokonaisvaltaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi.

Rahoituspäätös  19.12.2012

200 000 €

Kohdealue

Andit (alueellinen)

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

49000001

Tunnus

UHA2012-006532

Sivua muokattu

02.08.2013