Dialogin ja konsensuksen edistäminen Palestiinassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

Dialogin ja konsensuksen edistäminen Palestiinassa

Kuvaus

Hanke pyrkii edistämään eri poliittisista, maantieteellisistä ja yhteiskunnallisista taustoista tulevien palestiinalaisten keskinäistä yksimielisyyttä ja kestävää yhtenäisyyttä. Tämä tapahtuu jäsennellyn dialogin avulla tuottaen konkreettisia välineitä ja mekanismeja palestiinalaisten yhtenäisyyshaateiden ratkaisemiseksi. Hanke pyrkii laajentamaan Palestiinan poliittisen prosessin osallisuutta keskittymällä politiikan keskitason toimijoihin, kuten valtion virkamiehiin, älymystöön sekä kansalaisyhteiskunnan ja nuorisoliikkeiden johtajiin. Tavoitteena on mahdollistaa jatkuva kasvotusten tapahtuva dialogi ja yhteinen arviointi välineiden ja mekanismien tarpeesta. Hanke rakentuu CMI:n käynnissä olevaan "Fostering Palestinian Dialogue"-hankkeeseen. Palestiinalaisten keskinäiseen sovitteluun liittyvien vakavien epävarmuustekijöiden vuoksi nykyisen hankkeen aikataulu on riittämätön, sillä tukirakenteita tarvitaan tulevaisuudessakin.Palestiinan sisäinen dialogi on joutunut laajemman poliittisen tilanteen takia umpikujaan. Palestiinan politiikan keskitason toimijat ovat suuresti kärsineet poliittisesta jakautumisesta ja ryhmittymien välisestä väkivallasta.Sekä Länsirannalla että Gazassa autoritaarisuus on voimistunut ja mahdollisuus poliittiseen päätöksentekoon osallistumiseen kaventunut.Korkein poliittinen taso Palestiinassa käy neuvotteluja kansallisesta yhtenäisyydestä,mutta tällä raiteella ei ole edistytty.Myös korkeimman tason dialogian osallistujapiiri on rajoittunut puolueiden johtoon.

Myönnöt

  • 2012: 520 000 €
  • 2013: 500 000 €

Kohdealue

Palestiinan hallinnon alaiset alueet

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85906201

Tunnus

UHA2011-007967

Sivua muokattu

07.12.2012