EBRD:n ETC-rahasto /Suomen osallistuminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.05.2014

EBRD:n ETC-rahasto /Suomen osallistuminen

Kuvaus

EBRD:n lähtökohtana on köyhyyden vähentäminen yksityissektoria kehittämällä, tärkeänä osatavoitteena hyvä hallinto. EBRD perusti v. 2004 monenvälisen ETC-rahaston (Early Transition Countries Fund) . Sen kohteena on yhdeksän Itä-Euroopan, Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasuksen maata sekä Mongolia. ETC-maat kamppailevat vakavien talousongelmien kanssa. ETC-rahaston hankkeiden kautta voidaan vaikuttaa alueen talouteen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Rahaston keskeisinä tavoitteina on yksityissektorin, ja erityisesti pk-yritysten tukeminen, paikallisen rahoitussektorin vahvistaminen ja peruspalveluiden saatavuuden parantaminen. Hankkeilla on kehitetty vesi- ja jätehuoltoa sekä julkista liikennettä. Suomi on tukenut rahastoa v. 2004-2011 yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla ja ollut mukana rahaston toiminnassa. Vuonna 2012 tehdyn Laajemman Euroopan aloitteen välievaluoinnin mukaan rahaston toiminta on ollut tehokasta, ja sen avulla Suomi voi tukea toimintaa, jonka vaikutukset ovat kahdenvälisiä hankkeita laajempia.Suomi kohdistaa rahastoon 500 000 euron lisärahoituksen vuodelle 2014.

Lisätietoa

http://www.ebrd.com/pages/about/where/etc.shtml

Rahoituspäätös  22.05.2014

500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 25%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 36%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 39%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Eur jälleenrak- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

10200101

Tunnus

UHA2013-001541

Sivua muokattu

18.06.2014