IISD:n Earth Negotiations Bulletin-julkaisun tukeminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.06.2014

IISD:n Earth Negotiations Bulletin-julkaisun tukeminen

Kuvaus

International Institute for Sustainable Development (IISD) on vuonna 1990 perustettu järjestö, joka seuraa kansainvälisiä kestävän kehityksen ja ympäristöpoliittisia neuvotteluja ja prosesseja sekä raportoi niiden edistymisestä reaaliajassa kansainvälisesti. IISD:n tavoitteena on edistää kestävää kehitystä osana kansainvälisiä päätöksentekoprosesseja. IISD tuottaa objektiivista tietoa ja uusia käsitteitä, analysoi poliittisia menettelyjä, tunnistaa ja levittää tietoa parhaista menettelytavoista sekä rakentaa kumppanuuksia vahvistaakseen viestin leviämistä. IISD julkaisee (julkaissut vuodesta 1992 lähtien) tässä tarkoituksessa Earth Negotiations Bulletin (ENB) -internetjulkaisua, joka useimmiten kattaa käynnissä olevat kansainväliset kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan neuvottelut päivittäin julkaistavilla ajankohtaiskatsauksilla. ENB on päätiedonlähde neuvottelujen kulusta niille, jotka eivät osallistu neuvotteluihin. Lisäksi helposti saatava ja objektiivinen tieto auttaa etenkin kehitysmaiden pieniä delegaatioita neuvotteluissa. Suomi on rahoittanut ENB -tiedotetta vuodesta 2008 lähtien. ENB -tiedote koetaan tärkeäksi tiedonlähteeksi kehitysmaille, joten tuen määrää on nostettu hieman vuosien varrella. ENB:tä tukevat mm. Saksa, Euroopan komissio ja YK:n ympäristöohjelma (UNEP). Nyt tukea esitetään vuosille 2014-15 yhteensä 140 000 euroa.

Lisätietoa

http://www.iisd.ca/enbvol/enb-background.htmLinkki toiselle web-sivustolle.

Rahoituspäätös  30.06.2014

140 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Intl Instit for Sustainable Development

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89850101

Tunnus

UHA2014-012966

Sivua muokattu

28.08.2014