ERITT/EBRD Tuki Syyrian pakolaisvasteeseen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.12.2016

ERITT/EBRD Tuki Syyrian pakolaisvasteeseen

Kuvaus

EBRD:n (European Bank for Reconstruction and Development) tavoitteena on tukea vapaan demokraattisen markkinatalouden vakiintumista. Osana Lontoon 2016 Syyria-konferenssin apulupausta EBRD lupasi 900 MEUR rahoituspaketin Syyrian konfliktista kärsivien naapurimaiden tukemiseksi. Vaste koostuu kolmesta pilarista: 1) Pakolaisia majoittavien paikallisyhteisöjen infrastruktuurin tukeminen; 2) Pk-yritysten kasvu ja pienyrittäjyyden tukeminen; 3) Osallistava talous ja naisten taloudellinen voimaannuttaminen. Suomi on rahoittanut EBRD:n SEMED MDA -rahastoa (South-Eastern Mediterranean Multi Donor Account) vuodesta 2011. Se toteuttaa teknisen avun hankkeita, jotka tukevat pankin laajempaa investointitoimintaa alueella. EBRD on nyt avannut mahdollisuuden rahoittaa pakolaisvastetta SEMEDin kautta. Vuoden 2015 tulosten perusteella jokaista MDA:n annettua euroa kohti pankki mobilisoi 50 euroa lainarahana. Muina tuloksina mainittakoon pankin tukeneen vuonna 2015 yhteensä 252 pk-yritystä nousemaan harmailta markkinoilta (näistä 40 ¤ naitsen johtamia) ja että 79 % tuetuista yrityksistä on lisännyt liikevaihtoaan ja 59 % työvoimaansa. Työ on ollut siis hyvin tuloksekasta ja ennen muuta katalyyttistä. Lisämyöntö muodostaa Suomelle tehokkaan keinon osoittaa lisää resursseja Syyrian konfliktista kärsivän Jordanian (ja tulevaisuudessa Libanonin) yksityissektorin tukemiseen hyväksi havaitun SEMED-rahaston kautta. Tuki kohdistuu Jordaniaan, pilarien 1 ja 2 alla. Hanke on tärkeä osa Suomen Syyria-tukea. Lontoossa lisärahoitusta luvattiin opetukseen (5 MEUR UNICEF, No Lost Generation), naisten oikeuksiin ja työllistymiseen (1,5 MEUR UN Women) ja työpaikkojen luontiin. Näin ollen EBRD-tuki täydentää Suomen vuoden 2016 apulupauksen.

Rahoituspäätös  08.12.2016

1 000 000 €

Kohdealue

Saharan pohjpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 40%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 50%
  • Virallisen sektorin rahoituksen välittäjät 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900401

Tunnus

UHA2016-005976

Sivua muokattu

01.06.2017