Tullien kapasiteetin kehittämishanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2015

Tullien kapasiteetin kehittämishanke

Kuvaus

Hankkeen keskeinen tavoite on parantaa eteläisen ja Itä-Afrikan (East and Southern Africa ESA) maiden osallistumista kansainväliseen kauppaan tukemalla alueen maita WTO:n kaupan menettelyiden helpottamissopimuksen (TFA-sopimus) toimeenpanossa. Tähän tavoitteeseen pyritään vahvistamalla eteläisen ja Itä-Afrikan alueen tullien osaamista sekä edistämällä niissä organisaatiouudistuksia ja toimintatapojen modernisointia. Lisäksi alueellista kapasiteettia vahvistetaan tukemalla alueellisten koulutuskeskusten toimintaa. TFA-sopimus on ensimmäinen monenkeskinen kauppasopimus sitten WTO:n perustamisen, josta sovittiin WTO:n ministerikokouksen 2013. WTO on arvioinut, että sopimuksen toimeenpano laskisi kansainvälisen kaupan kustannuksia Afrikassa reilulla 16.5 prosentilla. Hyötyjiä olisivat etenkin köyhien maiden pienet ja keskisuuret yritykset. Hanke toteutetaan Maailman tullijärjestön WCO:n hankkeena, joka on hallitusten välinen monenkeskinen järjestö. Hankkeessa on ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina UM, Suomen tulli, WCO sekä alueen maiden tulliviranomaisia. Hanketta tullaan toteuttamaan WCO:n Afrikan aluetoimistosta käsin. Ministeriö rahoittaa hanketta kolmella miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018.

Rahoituspäätös  14.12.2015

1 000 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 30%
  • Kaupan esteiden poistaminen 50%
  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28923701

Tunnus

UHA2015-025273

Sivua muokattu

04.02.2016