Päästömittaustutkimuksen kehittäminen ja institutionaalinen yhteistyö Uruguayssa VTT/LATU
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.11.2012

Päästömittaustutkimuksen kehittäminen ja institutionaalinen yhteistyö Uruguayssa VTT/LATU

Kuvaus

Päästömittaustutkimustoiminnan kehittäminen ja mittausten luotettavuus on noussut viime vuosina Uruguayssa ajankohtaiseksi aiheeksi maan sellutehdashankkeiden ja siihen liittyvien ympäristökysymysten myötä. Maalla ei ole virallista julkisen tahon instanssia, joka olisi keskitetysti ja omin resurssein vastuusta mittausten tekemistä. Virallisen tahon ja kapasiteetin puuttuessa ei myöskään asunto-, maankäyttö- ja ympäristöministeriö ole saattanut voimaan yleisiä päästöstandardeja. Uruguayihin tarvitaan oma vahva kapasiteetti päästömittausten tekemiseen ja automaattisten mittausjärjestelmien laadunvarmentamiseen. Hankkeen kehitystavoitteena on Uruguayn päästömonitoroinnin tason kehittäminen kansainväliselle tasolle niin teollisuuden päästöjen, hajuhaittojen kuin ajoneuvopäästöjen osalta. Hankkeen avulla vahvistetaan Uruguayn kansallisen tutkimusinstituutin LATUn (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) henkilöstön kapasiteettia luotettavien päästömittausten kehittämiseksi ja tietotaidon lisäämiseksi. VTT:n kanssa tehtävän yhteistyön avulla kehitetään erityisesti päästömittaustekniikkaa ja -tapoja sekä laadunvarmistusta muun muassa pienhiukkas-, kaasupitoisten, dioksiini- ja furaanipäästöjen sekä raskasmetallipäästöjen mittausten osalta. Niin ikään LATUn henkilöstöä koulutetaan erilaisten hajuhaittojen tunnistus-, monitorointi- ja puhdistusjärjestelmien kehittämisessä sekä ajoneuvopäästöjen sääntelyssä ja niihin liittyvissä kehityssuunnitelmissa. Hankkeen hyödynsaajina ovat päästömonitoroinnin kehittämisestä vastaavan kansallisen tutkimusinstituutin LATU henkilöstö, jonka osaamista ja kapasiteettia yhteistyöllä vahvistetaan sekä päästömonitoroinnista vastaavat viranomaiset. Hankkeesta hyötyy myös väestö laajemmin pidemmällä aikavälillä päästömittaustoiminnan kehittymisen ja siihen liittyvän sääntelytoiminnan edistymisen myötä. Hankkeen toteutusosapuolet ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Uruguayn kansallinen tutkimusinstituutti LATU ja yhteistyö pohjautuu aiempaan vuoden 2007 päästömittauksiin liittyneeseen VTTn koulutuspakettiin. Hanke on kolmivuotinen 2012-2014 ja budjetti on 400.000 euroa.

Rahoituspäätös  27.11.2012

200 000 €

Kohdemaa

Uruguay

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

46001002

Tunnus

UHA2011-007994

Sivua muokattu

13.09.2013