Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.11.2012

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Kyoto Protocol Adaptation Fund). Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Viimeisimmän rahaston virallisen raportin mukaan (lokakuu 2012) rahaston tuella on valmistunut yhteensä 47 NAPA-asiakirjaa, Somalia ja Myanmar työstävät näitä paraikaa. Kaikki Suomen LDC -kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n, Nepali viimeisimpänä marraskuussa 2011. Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Lyhyen aikavälin (2010-12) ilmastorahoitussitoumuksessa tavoitellaan rahoituksen tasaista jakautumista ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Sopeutumisen ollessa kyseessä haavoittuvimmat maat, kuten vähiten kehittyneet maat, pienet saarivaltiot ja Afrikka, ovat etusijalla.

Lisätietoa

http://www.thegef.org/gef/LDCF

Rahoituspäätös  12.11.2012

4 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2012-004751

Sivua muokattu

19.06.2013