Delhi Sustainable Development Summit
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2012

Delhi Sustainable Development Summit

Kuvaus

Intialaisen TERI:n (The Energy and Resources Institute) järjestämä DSDS on yksi merkittävimmistä kestävän kehityksen vuosittaisista konferensseista. Korkeatasoinen, kehitysmaiden ilmastongelmille huomattavan aseman antava kokous tukee kansainvälisen ilmastoneuvotteluprosessin etenemistä, levittää ympäristötietoutta, edistää vuoropuhelua kestävän kehityksen ratkaisuista kehittyneen ja kehittyvän maailman välillä monilla tasoilla. Se on myös erinomainen tilaisuus edistää suomalaisen ympäristöosaamisen ja teknologian tunnettuvuutta sekä nostaa tietoisuutta kestävän kehityksen kysymyksistä. Suomi tuki vuoden 2009 DSDS:ää 120 000 eurolla, vuoden 2010 DSDS:ää 125 000 eurolla, vuoden 2011 DSDS:ää 155 000 ja vuoden 2012 DSDS:ää 150 000 eurolla, jatkotuki on nähty hyödylliseksi. Energia- ja luonnonvarainstituutti TERI on järjestänyt vuosittain vuodesta 2001 alkaen Delhin kestävän kehityksen konferenssin. Konferenssin painopistealueena ovat kehitystä tukevat pitkän tähtäimen ratkaisut. Tällä kertaa huippukokous käsittelee kestävän kehityksen kysymyksiä otsakkeella "The Global Challenge of Resource Efficient Growth and Development" ja käsittelee mm. ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja hillitsemiskysymyksiä sekä käy keskustelua veteen ja ruoantuotantoon liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Korkean profiilinsa ansiosta DSDS:llä on tärkeä rooli ympäristötietoisuuden levittämisessä kehittyvässä maailmassa.

Rahoituspäätös  17.12.2012

150 000 €

Kohdemaa

Intia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Energia- ja luonnonvarainstituutti

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89852501

Tunnus

UHA2011-006710

Sivua muokattu

12.09.2013