Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.11.2015

Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahasto

Kuvaus

Maailmanpankin PID MDTF-yhteisrahaston kautta tuetaan infrastruktuurihankkeita ja -ohjelmia miehitetyn Palestiinalaisalueen vesi, kunnallis- ja energiasektoreilla. Rahaston kehitystavoitteena on turvata kaikille palestiinalaisille elintärkeät infrastruktuuripalvelut parantamalla niiden kattavuutta, laatua ja kestävyyttä Länsirannalla ja Gazassa. Rahaston kautta annetaan taloudellista ja teknistä tukea palestiinalaishallinnolle infrastruktuurin kehittämiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen sekä institutionaaliseen kehittämiseen. Suomen rahoittaman toiminnan tavoitteena on ennen kaikkea laadukkaampi ja kestävämpi vesi- ja jätevesihuolto. Kesän 2014 Gazan sota aiheutti valtavat tuhot alueen infrastruktuurille ja merkitsi Gazan hankkeiden aloittamista osittain uudelleen huomattavasti alentuneesta lähtötasosta. Vuonna 2014 Suomen tuki ohjattiin Gazaan. Gazan vesiverkon kunnostus onnistui erittäin hyvin; vesisektorin hätäapuikkunan kautta oli mahdollista saattaa 1,7 miljoonaa ihmistä veden piiriin (Gazassa asuu yhteensä n. 1,9 miljoonaa ihmistä). Suomen tuki on 3,65 miljoonaa euroa vuosina 2015 -2016.

Rahoituspäätös  27.11.2015

3 650 000 €

Kohdemaa

Palestiinalaisalue

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vesihuolto ja sanitaatio - suuret järjestelmät 80%
  • Vesipolitiikka ja -hallinto 20%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906215

Tunnus

UHA2015-024092

Sivua muokattu

11.12.2015