Kehitysmaiden osallistuminen kv. ympäristökokouksiin
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.02.2013

Kehitysmaiden osallistuminen kv. ympäristökokouksiin

Kuvaus

kehitysmaiden edustajien osallistumisen tukeminen kv ympäristösopimusneuvotteluihin. Ympäristösopimusprosesseihin kuuluvana toimintona tuetaan kehitysyhteistyövaroin kehitysmaiden osallistumista päätösten valmisteluun ja toteuttamiseen, tavoitteena kansainvälisten ympäristövelvoitteiden sisällyttäminen kehitysmaiden maakohtaisiin kehitysohjelmiin, kuten köyhyyden vähentämisen strategioihin.

Rahoituspäätös  19.02.2013

437 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89838501

Tunnus

UHA2013-000765

Sivua muokattu

25.02.2013