Governance out of a Box – Väestörekisteröinti Liberiassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

Governance out of a Box – Väestörekisteröinti Liberiassa

Kuvaus

Tämä hakemus pohjautuu alkuperäiseen Governance Out of a Box (GooB) – hankkeeseen, joka sai Ulkoministeriön kehitysyhteistyörahaston tukea vuosille 2009-2011, ja etsii nyt lisärahoitusta yhdeksi vuodeksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää kriiseistä toipuvien valtioiden, erityisesti Liberian,hallinnollista kapasiteettia identifioimalla työkaluja ja yleisiä arviointiperusteita, joilla voitaisiin palauttaa siviilihallintojen päätoiminnot konfliktien jälkeisissä ympäristöissä. Tämä edesauttaa rakentamaan vakaan pohjan avoimille, tehokkaille, ja inklusiiviselle hallintoprosesseille, ja tukemaan siirtymistä konfliktin jälkeisestä jälleenrakennuksesta kestävään kehitykseen. Tämä jatkohakemus keskittyykin vahvistamaan valtion omistajuutta ja desentrelisoitumista.Vaikka syntymätietojen keräys ja kirjaaminen periaatteessa toimivat, syntymärekisteröinnin vakiinnuuttaminen edellyttää että paikalliselle terveysministeriölle tarjotaan tarvittavaa tukea, lisäkoulutusta, sekä selkeytystä syntymärekisteröinnin prosesseista, erityisesti informaation hallinnan, monitorointikyvyn sekä raportointikapasiteetin osa-alueilla. Ottaen huomioon että Liberian kansalaisrekisteritoimisto on äskettäin kirjoitettu lakiin ja sen johtokunta nimitettiin huhtikuussa 2012, projektin seuraava vaihe keskittyisi myös lisäämään tietoisuutta siitä, kuinka relevantteja kansalaisyhteiskunnan prossesseja pystyttäisiin ottamaan huomioon syntymärekisteröinnissä. Tämän saavuttamiseksi projektissa pyrittäisiin fasilitoimaan dialogia relevanttien poliittisten päättäjien kanssa, sekä tekemään yhteisötason tutkimuksia, sekä tietoisuutta lisääviä dialogi-painotteisia aktiviteetteja. Projektin aikana tehdään myös tarkempi katsaus alueellisiin muuttoliikkeisiin, jälleenasutukseen, identiteettiin, sekä kansalaisuuteen konfliktien näkökulmasta, ja siihen miten nämä kysymykset pitää ottaa huomioon kun syntymärekisteristereitä perustetaan kehitystarkoituksessa. Tämä tilannekatsaus, mitä fasilitoidaan alueellisilla seminaareilla, palvelee todistepohjaista analyysiä ja dokumentaatiota informatiivisesta ja huolellisesti suunnitellusta kansalaisrekisteröinti-prosessista konfliktin jälkeisessä ympäristössä, mikä voidaan esitellä lähempänä projektin lopullista validointia.

Myönnöt

  • 2013: 230 000 €

Kohdemaa

Liberia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tilastoalan kapasiteetin kehittäminen 50%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25101801

Tunnus

UHA2012-002635

Sivua muokattu

07.12.2012