Kansallisen dialogin tukeminen ja luottamuksen vahvistaminen Jemenissä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

Kansallisen dialogin tukeminen ja luottamuksen vahvistaminen Jemenissä

Kuvaus

CMI tukee Jemenissä kaikkien keskeisten poliittisten ryhmittymien välistä epävirallista kansallista dialogia. Vuonna 2011 aloitetun projektin päätavoitteena on tukea Jemenin poliittista siirtymävaihetta 1) vahvistamalla poliittisten ryhmien välistä luottamusta; 2) tukemalla vuoropuhelua kansallisesti tärkeistä kysymyksistä yhteiskunnan kaikilla tasoilla; ja 3) tuottamalla kaikkien osapuolten näkemykset huomioivia politiikkasuosituksia ylimmän tason päätöksentekoon. Kaikkien osapuolten osallistuminen ja näkemysten sisällyttäminen poliittiseen prosessiin on poliittisen siirtymävaiheen aikana ratkaisevan tärkeää, jotta nykyiseen kriisiin löydetään kestävä ratkaisu. Läpileikkaavista teemoista hankkeessa painottuvat helposti syrjäytyvien ryhmien oikeuksien parantaminen. Naisten ja aiemmin Jemenin poliittisesta päätöksenteosta sivussa olleiden vähemmistöjen tukeminen poliittiseen prosessiin osallistumisessa on hankkeessa keskeisellä sijalla. Hankkeen osallistujat ovat keskitason poliittisia toimijoita kaikista keskeisistä poliittisista ryhmistä; puolueista, nuorisoliikkeestä, huthi-liikkeestä, Etelän liikkeestä ja kansalaisjärjestöistä. Hankeen aktiviteetit koostuvat kansallista dialogia tukevan ydinryhmän kokouksista Sana'assa ja Istanbulissa, laajoista konsultaatioista ja työryhmätapaamisista Jemenissä sekä ryhmien välisistä ja sisäisistä kokouksista Jemenissä ja maan ulkopuolella.

Myönnöt

  • 2013: 450 000 €

Kohdemaa

Jemen

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 60%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative (CMI)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85000801

Tunnus

UHA2012-002633

Sivua muokattu

07.12.2012