Rauhanneuvottelut ja naisiin kohdistuva väkivalta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

Rauhanneuvottelut ja naisiin kohdistuva väkivalta

Kuvaus

Naisten puuttuminen rauhanneuvotteluista ja neuvottelijoiden riittämätön asiantuntemus sukupuoleen perustuvasta väkivallasta rajoittavat rauhanprosessien onnistumista. Vuonna 2010 CMI ja West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) yhdistivät voimansa kehittääkseen ohjeistuksia ja suosituksia siitä, miten sukupuoleen perustuva väkivalta tulisi ottaa tehokkaammin huomioon kaikissa rauhanprosessin vaiheissa.Jatkohanke syventää projektin ensimmäisen vaiheen työtä, jolle ulkoasiainministeriö on myöntänyt raihoitusta vuosille 2011-2012. Hankkeen ensimmäinen vaihe vertailee kahden tapaustutkimuksen (Liberia & Norsunluurannikko) pohjalta Länsi-Afrikan kokemuksia konflikteista. Hankkeen aikana identifioidaan ja määritellään käytäntöjä sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi rauhanprosesseissa. Sen puitteissa on perustettu kokeneista rauhanrakentamisen ammattilaisista koostuva korkean tason Advisory Board, joka tukee ja edistää hankkeen tulosten välitystä ja aiheeseen liittyvää vaikuttamistyötä. Jatkohankeen tavoitteena on vahvistaa ja lujittaa ensimmäisessä vaiheessa aloitettua työtä laajentamalla vaikuttamistyötä ja täydentämällä Länsi-Afrikan tapaustutkimuksia. Hankkeen ensimmäisen vaiheen vaikuttamistyö keskittyi projektin pääviestien välittämiseen ECOWAS:lle ja vuoropuheluun organisaation kanssa. Jatkohankkeen tavoitteena on saavuttaa korkeamman ja laajemman tason hyväksyntä Länsi-Afrikassa toimivien muiden kansainvälisten järjestöjen (Afrikan Unioni, YK, EU) keskuudessa sille, että sukupuoliseen väkivaltaan on puututtava rauhanprosesseissa. Lisäksi jatkohankkeen aikana koko hankkeesta tehdään kattavat ulkoiset ja sisäiset evaluaatiot ja tuotetaan CMI:lle ja WANEP:ille suosituksia tarvittavalle jatkotyölle.

Myönnöt

  • 2013: 260 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 60%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25102001

Tunnus

UHA2012-002634

Sivua muokattu

07.12.2012