Kehyssopimus/Suomen Punainen Risti
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2012

Kehyssopimus/Suomen Punainen Risti

Kuvaus

Suomen Punaisen Ristin (SPR) harjoittaman kehitysyhteistyön tukeminen kumppanuussopimuksella. Ohjelma koostuu kahdesta temaattisesta kokonaisuudesta: yhteisöperustaisesta terveystyöstä ja yhteisöperustaisesta valmius- ja riskienhallintatyöstä. Ohjelmaa toteutetaan 27 maassa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ohjelmakaudella 2013 - 2015 maiden määrä vähenee 22:een. Hankkeita toteutetaan yhteistyössä maissa toimivien kansallisten Punaisten Ristien ja Punaisten Puolikuiden yhdistysten kanssa. Yhteisöperustaisten hankkeiden lisäksi kehitetään kumppaniyhdistysten järjestökapasiteettia ja osaamista hankkeiden laadun parantamiseksi. SPR:n ohjelma tukee myös Punaisen Ristin globaalia ohjelmakehitystyötä erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten integroimisessa Punaisen Ristin valmiustyöhön sekä sukupuolten välisen epätasa-arvon ja syrjäytymisen vaikutusten huomioimiseksi paremmin valmius- ja terveystyössä. Ohjelmakaudella 2010-2012 rahoitusta myönnettiin seuraavasti: 2010: 6 200 000 e 2011: 6 500 000 e 2012: 6 700 000 e Ohjelmakudelle 2013-2015 SPR hakee rahoitusta: 2013: 7 800 000 e 2014: 8 000 000 e 2015: 8 200 000 e

Rahoituspäätös  19.11.2012

21 300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen Punainen Risti

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89808705

Tunnus

UHA2012-003945

Sivua muokattu

05.08.2013