YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2012
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.11.2014

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2012

Kuvaus

UNEP on johtava kansainvälinen ympäristöalan toimija, jonka tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. Rio+20 -konferenssissa sovittiin UNEPin roolin vahvistamisesta YK:n laajuisten ympäristöstrategioiden muodostamisessa ja ympäristöasioiden koordinoinnissa sekä mm. UNEPin halllintoneuvoston universaalista jäsenyydestä ja UNEPin budjetin kasvattamisesta. Suomen UNEPia koskevan vaikuttamissuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat UNEPin aseman vahvistaminen ympäristöasioiden vastuutahona ja koordinoijana YK-järjestelmässä ml. post-2015 agendan ympäristöulottuvuuden toteutuksessa ja seurannassa sekä UNEPin tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen RBM:n ja evaluaatiotoiminnan vahvemman hyödyntämisen myötä. Esitetään, että Suomi maksaa 6 miljoonaa euroa UNEPin ympäristörahastoon kuluvan vuoden talousarviosta.

Lisätietoa

www.unep.org

Rahoituspäätös  04.11.2014

6 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2014-043720

Sivua muokattu

12.11.2014