Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 31.10.2014

Andien alueellinen ympäristöohjelma BioCAN

Kuvaus

Ohjelman tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ympäristön kestävän käytön ja suojelun edistäminen, mihin pyritään tukemalla Andien Yhteisön alueellisen biodiversiteettistrategian neljää toimintalinjaa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kapasiteettiä biodiversiteetin kestävän käytön suunnittelussa ja antaa teknistä biodiversiteettiin liittyvissä temaattisissa kysymyksissä. Ohjelma on suunniteltu tukemaan maankäytön suunnittelua osallistavan suunnittelun ja uusien teknisten ja teknologisten metodien avulla (esm Ecological and Economic Zoning, ZEE) ja maiden alueellisessa biodiversiteettistrategiassa ekosysteemien säilyttämiselle ja kestävälle käytölle määriteltyjä toimintalinjoja. Yksi keskeinen tavoive on tukea paikallisen kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan kehittämistä ja hallinnon kapasiteettia tämän edistämiseen. Alueellista hanketta on edeltänyt Perun BIODAMAZ-hanke, joka jatkuu vuoteen 2007. Tämän hankkeen tulokset ovat olleet kansainvälisesti merkittäviä ja BioCAN-hankkeessa pyritäänkin hyödyntämään BIODAMAZ-projektin kokemuksia ja laajentaa hyviksi havaittuja käytäntöjä naapurimaihin. Alueellista biodiversitettihanketta toteutetaan yhteistyössä Andien yhteisön (CAN) kanssa. CAN:n Ympäristö- ja kehitysministereistä koostuva neuvosto (CAAAM) antoi maaliskuussa 2005 tukensa tälle alueellisen hankkeen suunnitelmalle todeten, että se edistäisi yhteisön kehittämisstrategian päämääriä. Samalla hanke tukee CAN:n roolia Brasilian rinnalla Amazonian alueen kestävän käytön hankkeissa ja vahvistaa informaatioyhteiskuntaa. Hanke tukee myös alueen maiden pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden toteutumiseen paikallistason pienhankkeiden kautta. Hankkeessa on meneillään sen toteutusvaiheen 2010-2013 viimeinen vuosi.

Lisätietoa

http://www.comunidadandina.org/biocan/index.htmLinkki toiselle web-sivustolle.

Kohdealue

Etelä-Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Luonnon monimuotoisuus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48903301

Tunnus

UHA2011-005833

Sivua muokattu

31.10.2014