Kansallisen metsäohjelman toteutus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.11.2015

Kansallisen metsäohjelman toteutus

Kuvaus

Kyseessä on alkuperäisen hankkeen lisämyöntö, jolla pyritään saattamaan hanke loppuun 2 kk lisäajalla ennen seuraavan vaiheen alkua. Tansanian metsäsektorin pääasiallisena kanavana toimii Suomen osalta vuoden 2006 lopulta lähtien sektorituki (Sector Wide Approach, SWAp). Suomi on jo useiden vuosien ajan tukenut sektoritukeen siirtymistä, mutta prosessi on ollut sekä avunantajien että hallituksen puolelta hidas Tuki NFBKP:n toimeenpanolle MNRT:n ja PMO-RALG:in vuosisuunnitelmien toteuttamiseen, jatkuu vuosina nykyisellä tasollaan 2 milj. €/ vuosi, yhteensä 6 milj. (2008-2010) Suomi on tukenut metsäalan hankkeita Tansaniassa 1970-luvulta lähtien. Suomella on erityisosaamista, joka on erittäin relevanttia Tansanian metsäsektorin kehittämisessä. Vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi Suomi keskittyy tiettyihin teemoihin ja käy niiden tiimoilta aktiivista dialogia hallituksen ja muiden avunantajien kanssa. Suomen vaikuttaminen ja rahoitus painottuu seuraaviin teemoihin: 1) SWAp kehittäminen ja toiminnallistaminen, 2) metsävarojen ja ympäristöarvojen inventoinnit, 3) yksityissektorin toimintaedellytysten parantaminen 4) seuranta ja hyvä hallinto sekä 5) uusien prosessien ja käytäntöjen edellyttämän tietotaidon ja koulutuksen turvaaminen järjestelmässä mukana oleville eri tason toimijoille ja sidosryhmille. Lead donor -aseman säilyttäminen metsäsektorilla edellyttää aktiivista ja innovatiivista toimintaa NFBKP:n toimeenpanossa.

Rahoituspäätös  23.11.2015

190 000 €

Kohdemaa

Tansania

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Tansanian valtiovarain ja taloudellisten asioiden ministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28227501

Tunnus

UHA2015-024914

Sivua muokattu

01.12.2015