Alakouluopetuksen parantaminen Malawissa vastavalmistuneiden opettajien verkostoa vahvistamalla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Alakouluopetuksen parantaminen Malawissa vastavalmistuneiden opettajien verkostoa vahvistamalla

Kuvaus

Projektin yleinen kehitystavoite on nostaa alakouluopetuksen tasoa ja parantaa lasten oppimistuloksia Malawissa perustamalla 40 alakoulun verkosto Etelä-Malawin alueille Blantyre Rural ja Thyolo District. Projektin välittömät kehitystavoitteet ovat: 1) vahvistaa opettajien opetustaitoja ja saada heitä käyttämään tehokkaita ja vaatimattomiin puitteisiin sopivia opetusmenetelmiä, jotta lapset oppisivat enemmän; 2) saada koulupiirien yhteisöt mukaan tukemaan kouluja ja lasten koulunkäyntiä ja oppimista; 3) tekemällä 40 alakoulun tilat ja oppimisympäristö lapsiystävällisemmäksi ja 4) vähentää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen esteitä. Projektin tuloksena opettajien opetus- ja ongelmanratkaisutaitojen odotetaan lisääntyvän, minkä kautta myös lasten oppimistulokset parantuvat ja erityisesti tyttöjen koulun keskeyttäminen vähenee. Projektiin osallistuvat koulut valitaan yhteistyössä Malawin opetusministeriön kanssa niistä halukkaista kouluista, joissa työskentelee DAPP:n kouluttamia opettajia. Mukaan valitut 40 koulua muodostavat yhteistyöverkoston, jossa jokainen koulu on oma projektitoimintojen koordinaatiokeskuksensa. Koulujen vanhempainyhdistykset määrittävät koulujen kehitystarpeet ja kouluissa työskentelevät DAPP:n opettajaopistojen kouluttamat opettajat vastaavat projektin toimeenpanosta. Opettajien tukena ovat projektitoimistot kahdessa DAPP:n opettajaopistossa ja johtoryhmä. Hankkeen koulut jakavat keskenään kokemuksia ja hyviksi osoittautuneita oppituntisuunnitelmia, materiaaleja ja käytäntöjä opetuksen laadun parantamiseksi. Tärkeimpiä projektitoimintoja lasten oppimisen vahvistamiseksi ovat: mukana olevien opettajien käytännön koulutus; työpajat, joissa tuotetaan oppimateriaalia ja jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja lasten vanhemmille ja yhteisölle järjestettävät koulutustilaisuudet ja tapahtumat. Hankkeen hyödynsaajia ovat 40 projektikoulussa työskentelevät 80 DAPP:n kouluttamaa opettajaa ja noin 200 muuta opettajaa, arviolta 40.000 oppilasta, heidän vanhempansa, sisaruksena ja lisäksi muiden lähikoulujen oppilaat ja opettajat.

Myönnöt

 • 2013: 290 844 €
 • 2014: 243 115 €
 • 2015: 258 303 €

Kohdemaa

Malawi

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Opettajien koulutus 45%
 • Ala-asteen opetus 35%
 • Esiopetus 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf
 • Development Aid from People to People

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25302205

Tunnus

UHA2012-002609

Sivua muokattu

22.08.2013