Hankevalmistelu Nepalissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.08.2013

Hankevalmistelu Nepalissa

Kuvaus

Kehitysyhteistyöhankkeiden valmistelu, seuranta ja evaluointi sekä edustuston henkilöstön KYT koulutus. Kehitysyhteistyön tuloksellinen toteuttaminen Nepalissa edellyttää uusien hankkeiden indentifiointia ja valmistelua sekä käynnissä olevien hankkeiden ja ohjelmien ohjausta, seurantaa ja evaluointia. Keskeisenä osana toimintaa on myös avunantajien yhteistyö erilaisten arviointien, järjestelyjen ja yhteistyömenettelyjen kautta. Lisäksi ohjelmien laadukas suunnittelu ja seuranta vaatii edustuston KYT henkilökunnan osaamisen säännöllistä päivittämistä ja kehittämistä KYT-koulutuksiin osallistumisen kautta.

Rahoituspäätös  28.08.2013

120 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66010201

Tunnus

UHA2013-004291

Sivua muokattu

17.09.2013