KV.RAH.LAIT/EITI, Extractive Industries Transparency Initiative
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.11.2016

KV.RAH.LAIT/EITI, Extractive Industries Transparency Initiative

Kuvaus

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) on v.2003 perustettu globaali läpinäkyvän toimintatavan standardi luonnonvaroiltaan rikkaissa maissa. EITIn toimijoina ovat hallitukset, öljy-, kaasu- ja kaivannaisteollisuudessa toimivat yritykset sekä riippumaton kansalaisyhteiskunta. Toiminta tapahtuu maatasolla kansallisissa EITIryhmissä (Multi Stakeholder Group, MSG). Standardin noudattamista, tulosten globaalia yhteenvetoa ja raportointia sekä aloitteen kehittämistä ohjaa kansainvälinen johtokunta (EITI Board). Siinä on 20 jäsentä, jotka edustavat kolmea äänestysryhmää: 1. EITIä toteuttavat ja tukevat maat, 2.Teollisuusyritykset ja investointiyritykset ja 3. Kansalaisyhteiskunta. Johtokuntatyötä tukee 8 työryhmää, komiteaa: Audit, Finance, Governance, Implementation, Nominations, Outreach and Candidature, Rapid Response Committees, Validation Committees. EITIn puheenjohtaja on Fredrik Reinfeldt. Suomi liittyi EITIin v. 2009 ja on rahoittanut tähän mennessä EITIä 1,3 miljoonalla eurolla, josta Maailmanpankin EITI Multi Donor Trust Fundia MDTF:lle 800 000 eurolla vuosina 2009-2011 ja EITI –sihteeristölle 500 000 euroa vuosina 2013-2014. Vuonna 2015 Suomi päätti rahoittaa Maailmanpankin uutta Extractives Global Programmatic Support Multi-donor Trust Fund (EGPS) - rahastoa 2 milj. eurolla. Suomi suunnittelee tukevansa 550.000 eurolla EITI -sihteeristöä vuosina 2016-2018. Suomen EITI -äänestysryhmään kuuluvat Pohjoismaat (Norja, Ruotsi ja Tanska), UK, Espanja ja Belgia. Ruotsi on äänestysryhmän johtokuntaedustaja ja Tanska on varajäsenenä. Aloitteeseen kuuluu 51 EITIä toteuttavaa maata (implementing countries), joista 31 on. EITI-kelpoisia (EITI compliant) maita ja 20 maata, jotka on hyväksytty ehdokasmaiksi (candidate countries) ml. USA ja Saksa. 35 maata on laatinut EITI -raportin ja ne käsittävät 305 tilivuotta arvoltaan 2,09 mrd USD. EITI-maista 24 on Afrikan valtioita ja 23 kuuluu hauraiden maiden ryhmään.

Lisätietoa

www.eiti.org

Rahoituspäätös  30.11.2016

550 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Mineraali- ja kaivossektorin politiikka ja hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

  • Extractive Industries Transparency Initiative International Secretariat
  • Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700177

Tunnus

UHA2016-004386

Sivua muokattu

13.12.2016